การอบรมการเข้าใช้ระบบทะเบียนพระ (นิตยภัต) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการอบรมการเข้าใช้งานระบบทะเบียนพระ (นิตยภัต) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ zoom) ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น.


image รูปภาพ
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,169