การประชุมคณะทำงานตรวจสอบเนื้อที่ศาสนสมบัติกลางเฉลิมโลก ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบเนื้อที่ศาสนสมบัติกลางเฉลิมโลก ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองพุทธศาสนสถาน ชั้นที่ ๒ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 200,851