สรุปพระไตรปิฎกทั้งหมดภายใน 90 นาที โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต)

(34) สรุปพระไตรปิฎกทั้งหมดภายใน 90 นาที โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต) - YouTube

 

ขอขอบคุณ : มือใหม่หลวงพ่อเทียน


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 668,101