ติดต่อเรา

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ 1 ชั้น 3

ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ตำบลศาลายา  

อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป / หน้าห้อง ผอ.สถ.
0 2441 7988
0 2441 7988
 กลุ่มงานมหาเถรสมาคม
0 2441 7989
-
 กลุ่มงานในสมเด็จพระสังฆราช
0 2441 7990
0 2441 7990
 กลุ่มกิจการคณะสงฆ์
0 2441 7991
0 2441 7998
-
 กลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา
0 2441 7992
-
 สถาบันพระสังฆาธิการ
0 3228 2263
0 3228 2263

 

ที่อยู่อีเมล: sssc.onab@gmail.com

 

เว็บไซต์: ssc.onab.go.th

 

ร้องเรียนพระสงฆ์/ภัยทางพระพุทธศาสนา/ตรวจสอบประวัติผู้บวช/สวดมนต์ข้ามปี : โทร. 0 2441 7992

นิตยภัต/สมณศักดิ์/ปรับพัดยศ/การคณะสงฆ์/ศาสนพิธี : โทร. 0 2441 7991

สอบถามมติมหาเถรสมาคม/วันประชุม มส. : โทร. 0 2441 7989


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 668,213