วัดตะโกหลวงพ่อรวยประกาศสุดยอด ๑๐ สามเณร “ผู้ทรงพระปาฎิโมกข์”

วันที่ 23 พ.ย. 65   วัดตะโกหลวงพ่อรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศรายชื่อสามเณรผู้ทรงพระปาฎิโมกข์ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รูปใน โครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ ปีที่ ๒ ของ วัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา   ดังนี้

 ๑. สามเณรณัฐวุฒิ อังสนุ อายุ ๑๙ ปี

วีดีโอสอบ : https://youtu.be/5w7cg__MowY

 ๒. สามเณรณัฐพล อังสนุ อายุ ๑๙ ปี

วีดีโอสอบ : https://youtu.be/F6SqxkgqvmE

 ๓. สามเณรมิญเงีย ยัญ อายุ ๒๒ ปี

วีดีโอสอบ : https://youtu.be/HDXrcKZeeyg

๔. สามเณรฐนกร เชื้อวังคำ อายุ ๑๘ ปี

วีดีโอสอบ : https://youtu.be/QdbNrQF_vlg

 ๕. สามเณรเนติธร มนต์ดี อายุ ๑๙ ปี

วีดีโอสอบ : https://youtu.be/0NaQCX2h3GA

 ๖. สามเณรกัลชาญ สุทธิประภา อายุ ๑๙ ปี

วีดีโอสอบ : https://youtu.be/lJFbv0dpryw

 ๗. สามเณรอรรถพร ประทุมทอง อายุ ๑๔ ปี

วีดีโอสอบ : https://youtu.be/o7hpNxPXFLg

 ๘. สามเณรณัฐนันท์ รักษ์ทิพย์ อายุ ๑๓ ปี

วีดีโอสอบ : https://youtu.be/pAIX_i6fTws

 ๙. สามเณรธนวัฒน์ วงศ์รอด อายุ ๒๐ ปี

วีดีโอสอบ : https://youtu.be/g8Lj_zKA4A0

 ๑๐. สามเณรสิรภพ บัวงาม อายุ ๒๓ ปี   (คลิปต้นฉบับขัดข้อง)

การสวดปาฏิโมกข์ เป็นการทบทวนศีล ๒๒๗  ข้อ  ของพระภิกษุ  โดยจะมีการสวดทุก  ๑๕  วัน  คือ  ในวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  และวันแรม  ๑๕  ในเดือนเต็ม  หรือวันแรม  ๑๔  ค่ำ  ในเดือนขาด  นอกจากนั้น  ยังอนุญาตให้ทำอุโบสถเป็นพิเศษในคราวที่ภิกษุแตกความสามัคคี  เมื่อภิกษุกลับมาสามัคคีกันอีกครั้ง  แม้จะยังไม่ถึงวันปาฏิโมกข์  ก็ให้สวดปาฏิโมกข์ได้  เรียกว่า  สามัคคีอุโบสถ  การฟังปาฏิโมกข์เป็นกิจของสงฆ์ที่สำคัญ และเป็นสังฆกรรมเฉพาะพระภิกษุเท่านั้น

ซึ่งการสวดพระปาฎิโมกข์ปัจจุบันมีพระผู้สวดได้น้อย ยิ่งต่างจังหวัดหาพระภิกษุผู้ทรงพระปาฎิโมกสวดยาก เนื่องจากผู้ท่องจำปาฎิโมกข์ต้องอาศัยความมานะและอดทน ต้องท่องจำและสวดปากเปล่าให้ได้และสวดด้วยความรวดเร็ว

ขอขอบคุณ ที่มา : https://thebuddh.com/?p=67565

 


image รูปภาพ
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 668,101