รายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ ตอนที่ ๒ "พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระสังฆราช"

https://www.youtube.com/watch?v=qhrAXN_dvrc

 

ขอขอบคุณข้อมูล : กรมประชาสัมพันธ์


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 668,213