รายการบันทึกสถานการณ์ เรื่อง หนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระสังฆราช

https://www.youtube.com/watch?v=GTJJjv2sgoM

 

ขอขอบคุณข้อมูล : กรมประชาสัมพันธ์


image วิดีโอ

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 668,101