ร่วมการประชุม (กลุ่มย่อย) เรื่อง การบูรณาการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งของคนและสัตว์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มอบหมายให้ นายคณพล ศรีหอมรื่น นักวิชาการศาสนาชำนาญการ กลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา เข้าร่วมการประชุม (กลุ่มย่อย) เรื่อง การบูรณาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคนและสัตว์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ลิงลพบุรีและกรณีเหตุเพลิงไหม้ตลาดขายสัตว์เลี้ยงศรีสมรัตน์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมแคนทารี เฮาส์ รามคำแหง กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) และองค์กรเครือข่าย


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 668,213