ลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ และพระวินยาธิการ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มอบหมายให้นายคณพล ศรีหอมรื่น นายสุริยา สุตะโท นายพัฒน์ พลึกรุ่งโรจน์ และ นายสรวิศ แก้วทน ตามที่มีผู้แจ้งข้อมูลกรณีมีพระภิกษุยืนปักหลักบิณฑบาตมีอาจารไม่เหมาะสมและคล้ายบุคคลแต่งกายคล้ายพระภิกษุ จากการตรวจสอบ พบว่า

๑. บริเวณลาดพร้าว ซอย ๑ พบพระภิกษุตามข้อร้องเรียน จึงนิมนต์ไปพบเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ แต่ไม่ยอมปฏิบัติตามการถวายคำแนะนำ จึงพิจารณาให้ออกจากพื้นที่

๒. บริเวณหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว จากข้อร้องเรียนว่าพบบุคคลแต่งกายคล้ายพระภิกษุ นั่งรถสามล้อมาปักหลักบิณฑบาต ตรวจสอบแล้วไม่พบบุคคลดังกล่าว จึงนำเรียนถวายเจ้าคณะเขตบางเขน - จตุจักร เพื่อเฝ้าระวังต่อไป

๓. บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ ตรวจสอบพบบุคคลแต่งกายคล้ายพระภิกษุ ไม่พบหนังสือสุทธิหรือเอกสารรับรองการเป็นพระภิกษุ บุคคลดังกล่าวเรียกลูกศิษย์มาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๔. บริเวณตลาดประชานิเวศน์ ตรวจสอบไม่พบพระภิกษุตามข้อร้องเรียน จึงนำเรียนถวายเจ้าคณะเขตบางเขน - จตุจักร เพื่อเฝ้าระวังต่อไป

๕. บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ได้รับแจ้งว่าพบพระภิกษุเร่ร่อน พระวินยาธิการจึงตรวจสอบพบหนังสือสุทธิสังกัดวัดมาบอำมฤต จังหวัดชุมพร จึงถวายคำแนะนำให้กลับวัดต้นสังกัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 668,101