ลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ และพระวินยาธิการ ณ บริเวณตลาดศิริชัย เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มอบหมายให้นายคณพล ศรีหอมรื่น และ นายสมจิต เกียรติไพบูลย์ กลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา ลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ และพระวินยาธิการ บริเวณตลาดศิริชัย เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

จากการตรวจสอบกรณีดังกล่าว พบพระภิกษุ จำนวน ๒ รูป ยืนปักหลักบิณฑบาตที่มีอาจารไม่เหมาะสมตามที่มีผู้ร้องแจ้ง โดยเป็นพระภิกษุชาวไทย ๑ รูป สังกัดวัดหัวกระบือ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จึงประสานเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือเพื่อรับกลับต้นสังกัดพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ส่วนอีก ๑ รูป เป็นพระภิกษุชาวกัมพูชา ได้ยอมรับว่าบิณฑบาตมีอาจารไม่เหมาะสมจริง และได้ประพฤติเช่นนี้มาหลายครั้งแล้ว ตนเองจึงพิจาณาขอลาสิกขา เพื่อมิให้เกิดความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนา ได้เปล่งวาจา ลาสิกขาต่อเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ จึงได้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 668,101