พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ ณ วัดหนองแวง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๙ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ วัดหนองแวง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค จำนวน ๒๐๑ รูป และพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประโยค ๑ - ๒ จำนวน ๒๐๒ รูป รวมทั้งสิ้น ๔๐๓ รูป ในการนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบนมัสการถวายรายงาน โดยมีนายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กราบนมัสการเบิกตัวผู้เข้าถวายสักการะและเบิกตัวผู้ถวายรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายการต้อนรับดูแล และคำแนะนำแด่พระภิกษุสามเณร ที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 668,213