ประชุมการใช้พัดยศในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายอดีตบูรพพระมหากษัตริย์ และอดีตพระมหากษัตริย์

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๔๕ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธาน ในการประชุมการใช้พัดยศในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายอดีตบูรพพระมหากษัตริย์ และอดีตพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้แทนสำนักพระราชวัง, กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารหลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 668,101