การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลพระภิกษุที่มีอายุ 95 ปี ขึ้นไป

ไฟล์เอกสารประกอบ
1. บัญชีพระภิกษุอายุ 95 ปี ขึ้นไป.xls |
2. แบบฟอร์มกรอกประวัติพระ 95 ปีขึ้นไป โดยสังเ.docx |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,482