ติดต่อเรา

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ 1 ชั้น 3

ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ตำบลศาลายา  

อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
 ฝ่ายบริหารทั่วไป / หน้าห้อง ผอ.สถ. 0 2441 7988 0 2441 7988
 กลุ่มงานมหาเถรสมาคม 0 2441 7989 -
 กลุ่มงานในสมเด็จพระสังฆราช 0 2441 7990 0 2441 7990
 กลุ่มกิจการคณะสงฆ์

0 2441 7998

0 2441 7991

0 2441 7998

0 2441 7991

 กลุ่มคั้มครองพระพุทธศาสนา 0 2441 7992 0 2441 7992
 สถาบันพระสังฆาธิการ

0 3228 2260

0 3228 2261

0 3228 2260

0 3228 2261

 

 

ที่อยู่อีเมล: [email protected]

 

เว็บไซต์: ssc.onab.go.th

 

 

ร้องเรียนพระสงฆ์/ภัยทางพระพุทธศาสนา/ตรวจสอบประวัติผู้บวช : โทร. 0 2441 7992

นิตยภัต/สมณศักดิ์/ปรับพัดยศ/การคณะสงฆ์/ศาสนพิธี/สวดมนต์ข้ามปี : โทร. 0 2441 7998

สอบถามมติมหาเถรสมาคม/วันประชุม มส. : โทร. 0 2441 7989


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 130,300