ถวายข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง แด่วัดอินทรวิหาร กทม.

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และเจ้าหน้าที่ ได้นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง มาถวายแด่วัดอินทรวิหาร  แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,394