พิธีปิดศูนย์ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ ศูนย์วัดศรีสุดาราม กทม.

วันเสาร์ที่ 28 ส.ค. 2564 พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพฯประกอบพิธีปิดศูนย์ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ศูนย์วัดศรีสุดาราม ซึ่งได้อนุเคราะห์สงเคราะห์ประชาชนในการตรวจเชื้อโควิด-19 วันล่ะ 500-600 คน ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. - 28 ส.ค. 2564 เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม โดยมีคณะผู้บริหาร และพยาบาลโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และนายสมบัติ  พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,373