ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 200,866