พิธีเปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา อตก.

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๑๕ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มอบหมายให้นายประสาท ชาวเวียง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติงานพิธีเปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา อ.ต.ก. เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 200,885