พิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี

เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มอบหมายให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สนองงาน กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์ ในพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก, เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 200,887