พิธีสมโภชพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร วรวิหาร

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ พระพรหมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม รองแม่กองธรรมสนามหลวง ประธานในพิธีสมโภชพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งให้ พระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตต์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร วรวิหาร ณ พระอุโบสถวัดเศวตฉัตร วรวิหาร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายสมศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมในพิธีและสนองงานคณะสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 226,720