คณะสงฆ์ภาค ๑๔ - ๑๕ (ธรรมยุต) ตรวจใบตอบข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์ภาค ๑๔ - ๑๕ (ธรรมยุต) นำโดยพระเดชพระคุณพระศรีมงคลเมธี รองเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธรรมยุต) วัดจันทน์กะพ้อ เป็นประธานกล่าวเปิดปฐมนิเทศคณะกรรมการตรวจใบตอบธรรมศึกษาชั้นตรี ภาค ๑๔ - ๑๕ (ธรรมยุต) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีนี้ด้วย ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองจอก ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี การนี้นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม จัดเตรียมสถานที่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย แก่พระภิกษุที่ร่วมจะมาร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระเลขานุการ ในคณะสงฆ์ภาค ๑๔ - ๑๕ (ธรรมยุต) ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 226,711