พิธีเชิญหิรัญบัฏ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวชิรเมธาจารย์ (พงศ์สรร อสิญาโณ ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๑๖ เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญหิรัญบัฏ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวชิรเมธาจารย์ (พงศ์สรร อสิญาโณ ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๑๖ เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนา พระธรรมวิมลโมลี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรเมธาจารย์ สุวิธานทักษิณปริยัติกิจ สีลาจารนิวิฐวิมล โสภณธรรมดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 461,556