พิธีเชิญหิรัญบัฏ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวชิรสุนทร วัดสนามพราหมณ์ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๙ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญหิรัญบัฏ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวชิรสุนทร (เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์ ณ วิหารหลวง วัดสนามพราหมณ์ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนา พระธรรมวราภรณ์ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรสุนทร บวรศาสนกิจจานุกูล วิบูลสีลาจารนิวิฐ ภาวนากิจวิธานปรีชา ศาสนภารธุราทร ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดสนามพราหมณ์ จังหวัดเพชรบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 461,556