กำหนดการพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และบัญชีรายนามผู้เข้ารับ ประจำปี 2563

กำหนดการพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค กรุงเทพมหานคร วันที่แผยแพร่  
บัญชีรายนามพระภิกษุสามเณรที่จะเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค กรุงเทพมหานคร วันที่แผยแพร่  
กำหนดการพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค หนกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร) วันที่แผยแพร่  
บัญชีรายนามพระภิกษุสามเณรที่จะเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค หนกลาง วันที่แผยแพร่  
กำหนดการพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค หนเหนือ วันที่แผยแพร่  
บัญชีรายนามพระภิกษุสามเณรที่จะเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค หนเหนือ วันที่แผยแพร่  
กำหนดการพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค หนตะวันออก ภาค 8-9 วันที่แผยแพร่  
บัญชีรายนามพระภิกษุสามเณรที่จะเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค หนตะวันออก ภาค 8-9 วันที่แผยแพร่  
กำหนดการพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค หนตะวันออก ภาค 10-11-12 วันที่แผยแพร่  
บัญชีรายนามพระภิกษุสามเณรที่จะเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค หนตะวันออก ภาค 10-11-12 วันที่แผยแพร่  
กำหนดการพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค หนใต้ วันที่แผยแพร่  
บัญชีรายนามพระภิกษุสามเณรที่จะเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค หนใต้ วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,685